TÀI LIỆU PHẬT PHÁP NGÀNH THIẾU

** Cập nhật ngày 13 tháng 11 năm 2019

Phat Phap Nganh Thieu.xlsx

Hướng thiện

Sơ thiện

trung thiện

chánh thiện