CÁC ĐƠN VỊ GĐPT VIỆT-NAM TẠI HOA-KỲ

MIỀN THIỆN MINH: 6

 • GĐPT A-Nô-Ma (Milpitas, CA)

 • GĐPT Chánh Đức (Hayward, CA): 17327 Meeland Ave, Hayward, CA

 • GĐPT Chánh Hòa (Hayward, CA): 17327 Meeland Ave, Hayward, CA

 • GĐPT Liên Hoa (Olympia, WA): 1211 North Wilson Street, Olympia WA 98056

 • GĐPT Liễu Quán (Seattle, WA): 3505 S Graham St, Seattle, WA 98118

 • GĐPT Minh Quang (Portland, OR)

MIỀN QUẢNG ĐỨC: 14

 • GĐPT Hướng Thiện (San Diego, CA)

 • GĐPT Anoma (Gardena, CA): 14867 Spinning Ave, Gardena, CA 90249

 • GĐPT Bảo Quang (Santa Ana, CA) : 713 N Newhope St, Santa Ana, CA 92703

 • GĐPT Chánh Đạo (San Gabriel, CA)

 • GĐPT Chơn Chánh (Arizona): 1321 W 1st St, Mesa, AZ 85201

 • GĐPT Điều Ngự (Westminster, CA):14472 Chestnut St, Westminster, CA 92683

 • GĐPT Huyền Quang (San Bernardino, CA): 1838 W Baseline St, San Bernardino, CA 92411

 • GĐPT Kỳ Viên (Santa Ana, CA) tại Chùa Diệu Quang - 3602 W 5th St, Santa Ana, CA 92703

 • GĐPT Long Hoa (Los Angeles, CA): 863 S Berendo St, Los Angeles, CA 90005

 • GĐPT Nhất Tâm (Pheonix, AZ): 1254 S 18th Ave, Phoenix, Arizona 85007

 • GĐPT Pháp Vân (Pomona, CA) : 50 W Phillips Blvd, Pomona, CA 91766

 • GĐPT Phổ Đà (Santa Ana, CA) 5110 W.Harzard Ave, Santa Ana, CA 92703

 • GĐPT Phổ Hòa (Garden Grove,CA) tại chùa Quan Âm : 10510 Chapman Ave STE 400, Garden Grove, CA 92840

 • GĐPT Thiện Thanh (Long Beach, CA): 905 Orange Ave, Long Beach, CA 90813

MIỀN TỊNH KHIẾT: 15

 • GĐPT Huyền Quang (Houston, TX) tại Chùa Việt-Nam: 1002 Snynott Road, Sugar Land, TX 77498

 • GĐPT Linh Quang (Lincoln, NE): 3175 W Pleasant Hill Rd, Lincoln, Nebraska

 • GĐPT Linh Sơn (Austin, TX): 4604 Duval Rd, Austin, TX 78727

 • GĐPT Linh Sơn (Houston, TX): 13506 Ann Louise Rd, Houston, TX 77086

 • GĐPT Pháp Quang (Grand Prairie, TX): 1004 Small Street, Grand Prairie, TX 75050

 • GĐPT Phổ Đà (Dickinson, TX) tại chùa Linh-Sơn Dickenson: 1334 FM 646 North Road, Santa Fe, TX 77539

 • GĐPT Phổ Hiền (Kansas City, MO): 5090 NE Chouteau Dr, Kansas City, Missouri 64119

 • GĐPT Phổ Môn (Sioux City, IA): 723 Myrtle St, Sioux City, Iowa 51103

 • GĐPT Quang Minh (Albuquerque, NM): 420 Pennsylvania SE, Albuquerque, NM 87180

 • GĐPT Thiện Ái (Baton Rouge, LA) tại chùa Tam Bảo: 975 Monterry, Baton Rouge, LA 70815

 • GĐPT Thiên Ân (Minneapolis, MN): 10030 3rd St NE, Blaine, MN 55434

 • GĐPT Tịnh Giác (Milwaukee, WI)

 • GĐPT Trí Phổ (Wichita, KS): 4706 N Arkansas Ave, Wichita, Kansas 67204

 • GĐPT Trúc Lâm (Chicago, IL): 2940 75th Ct. Elmwood Park, IL 60707

 • GĐPT Viên Minh (Moore, OK): 600 N Eastern Ave, Moore, OK 73160

MIỀN THIỆN HOA: 7

 • GĐPT Hoa Nghiêm, VA

 • GĐPT Thiện Sinh Liên Hoa, NC

 • GĐPT Huệ Quang, VA

 • GĐPT Vạn Hạnh, NC

 • GĐPT Chí Tâm, MD

 • GĐPT Tường Vân, MA

 • GĐPT Hương Hải, FL