Tang Lễ HT. Thích Hộ Giác

Vài nét về việc tham dự Tang Lễ
Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Hộ Giác
Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam
HT. THÍCH HỘ GIÁC
1928 – 2012
Vào sáng thứ Tư ngày 05 tháng 12 năm 2012, tin Đại Lão Hòa Thượng thượng Hộ hạ Giác viên tịch tại
Chùa Pháp Luân, Houston, Texas, lan truyền khắp mọi nơi. Trong niềm kính tiếc vô biên, và để tỏ
lòng tri ân đối với vị Ân Sư đã vì sự hoằng pháp lợi sanh, vì sự phát triển và truyền bá Phật Giáo Việt
Nam mà đã gánh vác nhiều trọng trách của Giáo Hội Phật Giáo từ quê nhà sang đến hải ngoại, Ban
Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa Kỳ triệu tập phiên họp khẩn qua điện
thoại viễn liên giữa Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát, Ban Thường Vụ BHDTU và các Trưởng Ban
Hướng Dẫn các Miền vào chiều thứ Bảy ngày 10.12.2012 để cử phái đoàn
và chuẩn bị các công việc cần thiết về dự Tang Lễ Đức Phó Tăng Thống
GHPGVNTN. Hội nghị thỉnh mời Htr. Thiện Hiền Dương Xuân Nhơn cùng
với Htr. Như Thông Phan Duy Thanh và Htr. Minh Tuấn Nguyễn Minh
Khải phối hợp điều động các công việc chuẩn bị như liên lạc với Ban Tang
Lễ để xin giờ cho phái đoàn của GĐPTVN tại Hoa Kỳ đến đảnh lễ và thọ
tang Ngài, đặt vòng hoa tưởng niệm, và nhận lãnh các công việc mà Ban
Tang Lễ giao phó. Sau phiên họp, BHDTU ra Thông Tư kêu gọi các nơi Tổ
Chức Lễ Cầu Nguyện Đại Lão Hòa Thượng Cao Đăng Phật Quốc, đồng thời
kêu gọi đóng góp tịnh tài để cúng dường Tang Lễ Ngài; Khấp Nguyện của
GĐPTVN tại Hoa Kỳ kính dâng Tân Viên Tịch Đức Đại Lão Hòa Thượng
Phó Tăng Thống GHPGVNTN cũng được gửi đến Ban Tổ Chức Tang Lễ. 2
Sau khi được Ban Tang Lễ giao trách nhiệm thiết kế một trong hai chiếc xe hoa cho Tang Lễ, Huynh
Trưởng Minh Tuấn Nguyễn Minh Khải, Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Tịnh Khiết, đã liên lạc với Htr.
Như Thông Phan Duy Thanh và các Liên Đoàn Trưởng ba Đơn Vị tại địa phương gồm Huyền Quang,
Linh Sơn và Phổ Đà để phối hợp bắt tay vào việc. Sau đó, vì thiếu nhân sự, nên chiếc xe hoa thứ hai
mà Ban Tang Lễ ưu tiên dành cho một trong các Ban Hướng Dẫn khác tại Hoa Kỳ đã được giao lại cho
anh chị em chúng ta thiết kết luôn. Thế là ba Ban Huynh Trưởng của ba Đơn Vị sở tại, dưới sự điều
động của Htr. Như Thông, Tâm Giác Tâm, Quảng Từ và Minh Tuấn, đã cùng nhau bắt tay vào việc
vào chiều thứ Năm. Hai chiếc xe hoa được thiết kế tại Chùa Việt Nam, Sugar Land, Texas, xong mới
đưa về Chùa Pháp Luân, cách nhau khoảng nửa giờ đồng hồ lái xe.
Khi anh em chúng tôi từ Oklahoma về đến chùa Việt Nam lúc 2:00 giờ chiều thứ Bảy 15.12.2012 để
tháp tùng với phái đoàn GĐPTVN tại Hoa Kỳ đến Chùa Pháp Luân đảnh lễ và thọ Tang Đức Đại Lão
Hòa Thượng vào lúc 3:00 giờ chiều, thấy các anh chị em đang cặm cụi thiết kế hai chiếc xe hoa, đang
sơn phết và gắn các biểu ngữ… Một chiếc được thiết kế để tôn trí bức ảnh Đức Bổn Sư, chiếc kia
được thiết kế một cái kiệu phía trên để cung nghinh di ảnh Giác Linh Hòa Thượng tân viên tịch. Mặc
dù chưa hoàn tất, nhưng hình dáng hai cỗ xe trông rất đẹp và trang nghiêm. Với sự chăm chỉ làm việc
trong tinh thần hài hòa, chúng tôi thấy sự thành tâm của các anh chị em trong việc cúng dường Tang
Lễ Ngài. Đến giờ Phái Đoàn đi đến Chùa Pháp Luân, các anh chị em vẫn còn tiếp tục ở lại trang
hoàng xe hoa.
Phái đoàn của GĐPTVN-HK gồm có Htr. Thiện Hiền đại diện cho Hội Đồng CĐ&GS; đại diện cho
BHDTU gồm có các Htr. Phúc Thiện, Thiện Hải, Như Thông, Tâm Giác Tâm, Diệu Thủy, Diệu Mỹ,
Tắc Dũng và Quảng Tịnh; phía BHD Miền Tịnh Khiết gồm có các Htr. Minh Tuấn, Diệu Phương, Tịnh
Nhân, cùng quý vị Gia Trưởng, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh các Đơn Vị Huyền Quang, Linh Sơn,
Phổ Đà và Viên Giác. Tại chùa Pháp Luân, khung cảnh thật trang nghiêm và cảm động với những biểu
ngữ cờ phượng, lọng liễng trưng bày, sân chùa có đông đảo quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử
khắp nơi trên thế giới về dự Lễ – Tất cả lộ nét ngậm ngùi thương tiếc về một sự mất mát lớn, về một
đại tang cho Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng.
Đến giờ, Ban Tổ Chức cho phái đoàn của GĐPTVN tại Hoa Kỳ vào Linh Đường để đảnh lễ và thọ
tang. Htr. Phúc Thiện thay mặt Tổ Chức đọc Khấp Nguyện kính dâng Đức Đại Lão Hòa Thượng tân
viên tịch; rồi tất cả cùng tụng một thời Kinh Bát Nhã bằng bản dịch Việt ngữ. Tiếp theo là hồi hướng, 3
đảnh lễ, thọ tang Ngài và dâng một ít tịnh tài cúng dường Tang Lễ. Sau cùng phái đoàn đã được Hòa
Thượng Tổng Vụ Trưởng Thích Huyền Việt ưu ái cảm tạ. (Nhân đây cũng xin ghi nhận sự đóng góp
của tất cả quý anh chị em, quý Miền, Đoàn Cựu HT/ĐS San Jose; đặc biệt là các Đơn Vị GĐPT Miền
Tịnh Khiết đã đóng góp trên $2000.00 và Đoàn Cựu HT/ĐS San José $200 gửi về BHDTU cho việc
cúng dường nầy.)
Sau phần dâng lễ tại Chùa Pháp Luân, Phái Đoàn đến nhà quàn Forest Park East, tại Webster, Texas,
cách xa chùa Pháp Luân khoảng 45 phút lái xe, để dự Lễ Cầu Siêu cho Huynh Trưởng Tập Sự Nguyễn
Felix Hùng Anh, pháp danh Hoằng Học, thuộc GĐPT Phổ Đà, Dickinson, Texas, con trưởng của Htr.
Liên Đoàn Trưởng và Liên Đoàn Phó Ngành Nữ GĐPT Phổ Đà, vừa lìa trần hôm thứ Ba ngày
11.12.2012, bởi cơn bệnh ung thư máu giày xéo trong suốt mấy năm gần đây. 4
Chiều tối trở lại Chùa Việt Nam thì hay tin khi đưa hai chiếc xe hoa đến Chùa Pháp Luân có một vài
Thầy trong Ban Tang Lễ muốn thay đổi các phần thiết kế trên hai cỗ xe hoa khiến một số Huynh
Trưởng hơi buồn bởi đã cống hiến công sức suốt mấy ngày liên tục cặm cụi làm việc. Nhân lúc ấy,
Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh và Thượng Tọa Thích Nguyên Đạt dạy rằng: “…hãy đem hết tâm
thành của mình để làm việc hầu cúng dường lên Tam Bảo, dâng lên Giác Linh Ngài Phó Tăng Thống.”
Thế là anh chị em cùng hoan hỷ sáng sớm ngày mai, lúc 7:00 giờ Chủ Nhật, tất cả có mặt tại chùa
Pháp Luân để thiết kế lại theo ý muốn của Ban Tang Lễ. Suốt hơn 3 giờ đồng hồ, anh chị em cùng
nhau chỉnh trang hai cỗ xe hoa lại cho kịp trước giờ di quan. Mặc dù thời gian hơi gấp rút, nhưng tất
cả đều dâng trọn tâm thành để cúng dường nên mọi người cùng làm việc rất vui vẻ và hòa ái.
Vào sáng sớm Chủ Nhật bầu trời thật âm u và không khí hơi se lạnh. Theo dự báo thời tiết thì hôm ấy
vùng Houston sẽ có 90 phần trăm mưa suốt từ sáng cho đến 6:00 giờ chiều mới giảm xuống còn 60%.
Cũng may là khi vừa hoàn tất lại hai cỗ xe thì mưa đổ xuống cho đến đúng 12:30 pm, lúc bắt đầu cung
nghinh kim quan của Ngài ra khỏi Linh Đường, thì trời tạnh hẵn. Đây có lẽ do sự gia hộ của Chư
Thiên hoặc có sự mầu nhiệm nào đó mà với tầm hiểu biết nông cạn của người phàm chúng ta khó có
thể hiểu được.
Mặc dù trời mưa, đường xá khó đi, nhưng rất nhiều Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật Tử thuộc nhiều
Tông, Phái, Giáo Hội đến đảnh lễ, thọ tang, tưởng nguyện và cung tiễn Giác Linh Ngài đến chỗ trà tỳ.
Ba Đơn Vị Huyền Quang, Linh Sơn và Phổ Đà phải thuê mấy chiếc xe buýt (school bus) để đưa đoàn
sinh đến vào sáng Chủ Nhật. Đoàn xe Chư Tôn Đức và Phật tử cung nghinh đưa tiễn Kim Quan Đức
Đại Lão Hòa Thượng Phó Tăng Thống rất đông và rất dài. Từ Chùa Pháp Luân đến nhà quàn Vĩnh
Phước, nơi trà tỳ, mất cả nửa giờ lái xe.
Tang Lễ của Ngài kết thúc lúc 1:30 chiều Chủ Nhật ngày 16.12.2012 trong không khí thương tiếc vô
vàn của mọi người. Sự ra đi của Ngài là một mất mát lớn cho Phật Giáo, để lại bao niềm kính tiếc quý
thương của môn đồ pháp quyến, pháp lữ, và Phật tử khắp nơi. 5
Chúng con xin tâm thành đảnh lễ Giác Linh Đức Đại Lão Hòa Thượng Phó Tăng Thống GHPGVNTN,
nguyện cầu Ngài Cao Đăng Phật Quốc và sớm hội nhập Ta Bà hóa độ quần sanh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
 Quảng Tịnh lược ghi