Giải Khuyến Học 2015

GĐPT SCHOLARSHIP 2015

MỤC ĐÍCH:

Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục bất vụ lợi, lấy giáo lý của Đạo Phật làm căn bản hành họat, lấy châm ngôn BI-TRÍ-DŨNG làm ngọn đuốc soi đường để xây dựng con người và xã hội. Vì vậy, một đoàn sinh của tổ chức Gia Đình Phật Tử được giáo dục để có tinh thần phục vụ cho lợi ích nhân sinh và thể hiện một khả năng lãnh đạo trong xã hội cũng như học đường, ngõ hầu có thể tiếp nối con đường của cha, anh góp công gầy dựng và phát triển một hướng đi làm đẹp đạo và đời.

Giải Khuyến Học GĐPTVN-Hoa Kỳ được thành lập cũng không ngoài ý hướng trên. Mục đích gồm ba phần chính sau đây:

·         Khích lệ và hổ trợ tinh thần cho các đoàn sinh xuất sắc của tổ chức về hai lãnh vục Kiến Thức Sinh Hoạt và Kiến Thức Văn Hóa Phổ Thông.

·         Góp phần đào tạo một thế thệ lãnh đạo tổ chức trong tương lai đầy đủ tài và đức.

Quý thiện hữu tri thức, quý anh chị em huynh trưởng hoặc đoàn sinh của tổ chức, đã hoặc đang sinh họat, có thiện tâm đóng góp cho Giải Khuyến Học GĐPTVN-HK, xin điền vào phiếu bảo trợ. (dạng pdf)

Mọi thắc mắc, xin liên lạc Huynh Trưởng Tâm Phùng Đoàn Thị Bướm.

Điện thoại: (817) 937-7658, hoặc email: tam_phung@sbcglobal.net

Tất cả đóng góp sẽ được miễn trừ thuế theo số non-profit organization của GĐPTVN-Hoa Kỳ.

 

PURPOSE:

The Vietnamese Buddhist Youth Association is a non-profit organization, founded on the principal of the teachings of Buddha. Our motto of Compassion, Wisdom and Courage help guide our mission to construct better individuals and a peaceful society. Our organization teaches and encourages members to have a strong sense of service to others and to develop their leadership skills in order to carry on our mission.

The GDPT Scholarship was established with the above objectives in mind. Its purpose is summarized below:

· Encourage and reward young memebers who demonstrate a committment to GĐPT, a strong sense of service to others, leadership, and academic excellence.

·  Cultivate a future generation of talented and virtuous leaders.

 

If you are interested in making donations to this scholarship, please fill out the sponsorship form. (pdf format)

Please contact Ms. Buom Doan, the GDPT Scholarship Committee Chairperson for any questions related to this scholarship. Telephone: (817) 937-7658 or email: tam_phung@sbcglobal.net

 

All sponsorships are tax deductible.

 

ĐIỀU KIỆN  (Eligibility Requirements)

1.      GPA 3.30 trở lên

A minumum GPA of 3.30

2.      Đang là học sinh lớp 12.

A current highschool senior.

3.      Đang là đoàn sinh của một đơn vị với ít nhất 2 năm thâm niên.

A current member of GDPT with a minimum of 2 years active membership.

4.      Sẽ ghi danh học đại học khóa mùa thu 2015.

Planning to apply for college in the Fall of 2015.

 

HỒ SƠ GỒM CÓ (Application Includes)

1.      Điền đơn đầy đủ (xin để ý phần chữ ký của phụ huynh cuối trang 2).

A completed application form (note that a parent’s signature is also required at the bottom of page 2).

2.      Viết bài tiểu luận tối đa 2 trang, Anh ngữ hoặc Việt ngữ, dựa theo 2 câu hỏi:

An essay (2 pages maximum) in English or Vietnamese based on two questions:

 

a) Tổng Thống John F. Kenneday đã nói: “Hỡi những con dân nước Mỹ, đừng hỏi tổ quốc làm được gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn làm được gì cho tổ quốc mình.” Từ câu nói này em có thể liên hệ đến tổ chức GĐPT như thế nào?

President John F. Kennedy once said: “My Fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” How can you relate this quote to GĐPT?

 

b) Hầu hết các tổ chức hay đoàn thể đều có sứ mệnh và định hướng. Em nghĩ thế nào về sứ mệnh và định hướng của tổ chức GĐPT? Làm cách nào em có thể đóng góp để thực hiện được sứ mệnh và định hướng này?

In any organization, there is usually a mission and a vision.  What are your thoughts of GĐPT’s mission and vision? In what ways will you support your organization to carry out this mission and vision?

3.      Bảng điểm trung học có điểm của tất cả những khóa học trước.

A High School Transcript with grades from all previous semesters.

4.      Thư Kiểm Chứng Sinh Hoạt được Liên Đoàn Trưởng hoặc Bác Gia Truởng điền và đóng dấu đơn vị.

A Membership Verification Form completed by a GDPT chapter leader, including the chapter’s seal.

 

Tất cả hồ sơ trên gửi về:

Send the completed application package to:

                        GDPT Scholarship Selection Committee

                        9 Compadre Circle

                        Laguna Niguel, CA 92677

            Or email to:     GDPTscholarship@gmail.com 
 

TIÊU CHUẨN CHẤM TUYỂN (Selection Criteria)

Những khả năng cá nhân, hiểu biết căn bản về Gia Đình Phật Tử, thời gian sinh hoạt trong GĐPT, học lực khá, tinh thần đóng góp cho cộng đồng.

Personal skills and strengths, basic understanding of GĐPT and its mission, time/duration involved in GDPT, good academic standing and community contributions.

 

THỜI GIAN (Due Dates)

      MAY 31, 2015:     Hạn chót nhận đơn.

The deadline to submit the application package.

Những hồ sơ không đầy đủ sẽ không được chấm tuyển.

INCOMPLETE APPLICATION WILL NOT BE EVALUATED!

       

CHI TIẾT (Additional Information)

Đơn Xin Học Bổng và Phiếu Kiểm Chứng có thể lấy xuống từ website của GĐPTVN tại Hoa Kỳ

 (The Application and Letter of Verification can be downloaded from official website):

http://www.gdptvn-hoaky.com/scholarship

Đơn Xin Học Bổng 2015 (Application Form 2015)  (pdf format)

 

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc (For additional information, please contact):

Đặng Xuân Hương

(714) 251-1631

GDPTscholarship@gmail.com

 

Hình Ảnh và Kết Quả Giải Khuyến Học của những năm trước:

Giải Khuyến Học 2014 

Giải Khuyến Học 2013 (internet link)

Giải Khuyến Học 2012 (internet link)

Giải Khuyến Học 2011(internet link)