Giải Khuyến Học (Scholarship)

MỤC ĐÍCH:

Gia Đình Phật Tử là một tổ chức giáo dục bất vụ lợi, lấy giáo lý của Đạo Phật làm căn bản hành họat, lấy châm ngôn BI-TRÍ-DŨNG làm ngọn đuốc soi đường để xây dựng con người và xã hội. Vì vậy, một đoàn sinh của tổ chức Gia Đình Phật Tử được giáo dục để có tinh thần phục vụ cho lợi ích nhân sinh và thể hiện một khả năng lãnh đạo trong xã hội cũng như học đường, ngõ hầu có thể tiếp nối con đường của cha, anh góp công gầy dựng và phát triển một hướng đi làm đẹp đạo và đời.

Giải Khuyến Học GĐPTVN-Hoa Kỳ được thành lập cũng không ngoài ý hướng trên. Mục đích gồm ba phần chính sau đây:

·         Khích lệ và hổ trợ tinh thần cho các đoàn sinh xuất sắc của tổ chức về hai lãnh vục Kiến Thức Sinh Hoạt và Kiến Thức Văn Hóa Phổ Thông.

·         Góp phần đào tạo một thế thệ lãnh đạo tổ chức trong tương lai đầy đủ tài và đức.

Quý thiện hữu tri thức, quý anh chị em huynh trưởng hoặc đoàn sinh của tổ chức, đã hoặc đang sinh họat, có thiện tâm đóng góp cho Giải Khuyến Học GĐPTVN-HK, xin điền vào phiếu bảo trợ (dạng pdf)

Mọi thắc mắc, xin liên lạc Huynh Trưởng Tâm Phùng Đoàn Thị Bướm.

Điện thoại: (817) 281-2505, hoặc email: tamphung0320@gmail.com

Tất cả đóng góp sẽ được miễn trừ thuế theo số non-profit organization của GĐPTVN-Hoa Kỳ.

 

PURPOSE:

The Vietnamese Buddhist Youth Association is a non-profit organization, founded on the principal of the teachings of Buddha. Our motto of Compassion, Wisdom and Courage help guide our mission to construct better individuals and a peaceful society. Our organization teaches and encourages members to have a strong sense of service to others and to develop their leadership skills in order to carry on our mission.

The GDPT Scholarship was established with the above objectives in mind. Its purpose is summarized below:

·        Encourage and reward young memebers who demonstrate a committment to GĐPT, a strong sense of service to others, leadership, and academic excellence.

·       Cultivate a future generation of talented and virtuous leaders.

 

If you are interested in making donations to this scholarship, please fill out the sponsorship form(pdf format)

Please contact Ms. Buom Doan, the GDPT Scholarship Committee Chairperson for any questions related to this scholarship. Telephone: (817) 281-2505 or email: tamphung0320@gmail.com

 

All sponsorships are tax deductible.

Danh Sách Quý Mạnh Thường Quân đã bảo trợ cho giải khuyến học năm 2017 – Donation list of 2017 scholarship:  GKH2017_ManhThuongQuan  (updated 8/24/2017)

Giải khuyến học (GĐPT Scholarship) năm 2017: (currently closed)

Kết Quả Trúng Tuyển Giải Khuyến Học 2017 và các bài viết (GDPT Scholarship 2017 Winners & Essays:
Annie Luu,   Danson Tran,    Ivy Wong,    Kathy Thanh Tran,    Khanghy Nguyen,
Kyle Bao Khanh Le,    Le Nguyen,   Lily Nguyen,   My Linh Truong,   PJ Phan,
   Rachel Nguyen,   Thanh Thuy Nguyen,   Tiffany Nguyen,   Tran Quoc Anh,   Viet Huynh,   Virginia Tran

Các giải khuyến học (GĐPT Scholarship recipients) những năm trước đây: