Thư Phân Ưu & Tang Lễ – Nguyên Phương

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
BI – TRÍ – DŨNG
GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ
THE VIETNAMESE BUDDHIST YOUTH ASSOCIATION IN THE UNITED STATES
BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG
VP/BHD: 1838 W. Baseline St., San Bernardino, CA 92411 * (909) 381-1660 * www.gdptvn-hoaky.com
Số: 9039/HDTƯ/TB Phật Lịch 2557
Ngày 20 tháng 5 năm 2013
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Kính gởi: Chị Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang, nhũ danh Tôn Nữ Huệ, và Tang Quyến
Kính thưa Chị và Tang Quyến;
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ thật bàng hoàng và rất đau buồn trước tin:
Huynh Trưởng Cấp Dũng: HOÀNG TRỌNG CANG
Pháp Danh : NGUYÊN PHƯƠNG
 Thành Viên Hội Đồng Chỉ Đạo & Giám Sát Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
 Thành viên Ban Cố Vấn Ban Chấp Hành Ái Hữu Vĩnh Nghiêm Hải Ngoại
 Thành Viên Ban Huynh Trưởng Tham Vấn Ban Hướng Dẫn GĐPT Miến Tịnh Khiết
Đã thuận thế Vô Thường_Siêu Quy Tịnh Độ
Ngày 19 tháng 5 năm 2013 nhằm ngày 10 tháng 4 năm Quý Tỵ
Tại The Village at Richardson Nursing Home, Tiểu Bang Texas, Hoa Kỳ
Hưởng thọ 86 tuổi
Thay mặt Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát, Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Ban Hướng Dẫn Gia Đình
Phật Tử các Miền Thiện Minh, Quảng Đức, Tịnh Khiết, Thiện Hoa và Đoàn Cựu Huynh Trưởng San
José cùng tất cả Đoàn Viên Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ xin chân thành chia sẻ sự mất mát
lớn lao nầy với Chị cùng toàn thể Tang Quyến; tâm thành cầu nguyện Chư Phật, Chư Bồ Tát tiếp độ
Hương Linh Huynh Trưởng Nguyên Phương Hoàng Trọng Cang sớm về cõi tịnh an của Đức Phật A
Di Đà.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Trân trọng,
TRƯỞNG BAN
Phúc Thiện Ngũ Duy Thành
Sao kính gởi
– Hội Đồng Chỉ Đạo và Giám Sát “Để kính báo”
Sao gởi:
– Ban viên BHD Trung Ương
– Các Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh, Quảng
Đức, Tịnh Khiết, Thiện Hoa
– Đoàn CHT&ĐS San Jose
“Để báo tin và xin góp lời cầu nguyện”
Lưu
+++++++++++++++++++++++++
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Huynh Trưởng Cấp Dũng HOÀNG TRỌNG CANG
Pháp Danh: NGUYÊN PHƯƠNG

Mệnh chung lúc 13 giờ 50 phút trưa ngày ngày 19 tháng 5 năm 2013
nhằm ngày 10 tháng 4 năm Quý Tỵ
tại The Village at Richardson Nursing Home, tiểu bang Texas
Hưởng thọ 86 tuổi.

Ngày Thứ Bảy, 25 tháng 5 năm 2013:
10:00 giờ sáng: – Lễ Nhập Quan
03:00 giờ chiều: – Lễ Phát Tang
06:00 giờ chiều: – Khóa lễ cầu nguyện dành riêng cho Gia Đình Phật Tử
Từ 11:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối: – Cầu nguyện và thăm viếng

Ngày Thứ Ba, 28 tháng 5 năm 2013:
Từ 09:00 – 11:00 sáng: – Lễ Di Quan và Lễ Hỏa Táng

Địa điểm: RESTLAND FUNERAL HOME
13005 Greenville Avenue, Dallas, TX 75243
Điện thoại: (972) 238-7111