Tài Liệu Phật Pháp Ngành Oanh (2016)

Bậc Sơ Sanh

 1. GĐPT của Em – My Buddhist Youth Association (orientation, giới thiệu về GĐPT)
 2. Luật của Đoàn OV – Oanh Vũ Rules
 3. Châm Ngôn của Đoàn – Oanh Vũ Motto
 4. Em Lạy Phật – I Prostrate Before the Buddha
 5. Ba Ngôi Báu (Tam Bảo) – Three Jewels
 6. Em Niệm Phật – I Pray to Buddha
 7. Chim Oanh Vũ – Many stories of Oanh Vũ Bird
 8. Lược Sử Đức Phật Thích Ca (tô màu vài hình ảnh về Ngài) – Introductory

BẬC MỞ MẮT:

 1. Ý Nghĩa vào Đoàn – Meaning of Joining the BYA
 2. Châm Ngôn của Đoàn Oanh Vũ  – Oanh Vu Moto
 3. Luật của Đoàn Oanh Vũ – Oanh Vu Rules
 4. Ý Nghĩa Huy Hiệu Hoa Sen – Lotus Emblem
 5. Ba Ngôi Báu  (Tam Bảo) – Three Jewels
 6. Mẫu chuyện đạo #1: Cử Chỉ Nhân Từ của Chim Oanh Vũ
 7. Mẫu chuyện đạo #2: Con Nai Hiền
 8. Mẫu chuyện đạo #3: Lòng Hiếu của Chim Oanh Vũ
 9. Chào Kính Trong GĐPT
 10. Lược Sử Đức Phật Thích Ca – introductory level

Xem thêm bài làm trong lớp:  Mở Mắt Activity Book

BẬC CÁNH MỀM:

 1. Lược Sử Đức Phật Thích Ca, SS – ND (beginner)
 2. Ba Tự Quy
 3. Em Niệm Phật
 4. Ý Nghĩa Lễ Phật & Tụng Niệm
 5. Em Đến Chùa
 6. Mẫu chuyện đạo #1: Hoàng Tử Nhẫn Nhục
 7. Mẫu chuyện đạo #2: Người Lành Ít Có
 8. Mẫu chuyện đạo #3: Con Thỏ Mến Đạo
 9. Ý Nghĩa Làm Việc Thiện
 10. Thương Yêu (Loving-Kindness)

BẬC CHÂN CỨNG:

 1. Lược Sử Đức Phật Thích Ca, từ SS – ND (intermediate)
 2. Em Đi Họp đoàn
 3. Cách Thức Xử Dụng Chuông Mõ
 4. Ý Nghĩa Màu Lam
 5. Sáu Phép Hòa kính
 6. Mẫu chuyện đạo #1: Chiếc Câu Muôn Thuở
 7. Mẫu chuyện đạo #2: Con Voi Hiếu Nghĩa
 8. Mẫu chuyện đạo #3: Thầy Tỳ Kheo & Con Ngỗng
 9. Bài Sám Hối 
 10. Hồi Hương Công Đức 

BẬC TUNG BAY:

 1. Ý Nghĩa Ăn Chay
 2. Cách Thức Thiết Bàn Thờ Phật
 3. Ý Nghĩa cờ Phật Giáo
 4. Năm Hạnh của Người Phật Tử
 5. Mẫu chuyện đạo #1: Đức Phật & La Hầu La
 6. Mẫu chuyện đạo #2: Con Sư Tử Trọng Pháp
 7. Mẫu chuyện đạo #3: Đạo Sĩ Chí Hiếu
 8. Lược Sử Đức Phật Thích Ca, từ SS – ND (advanced)
 9. Bốn Lời Nguyện
 10. 5 Giới
 11. Nhân Quả