Tag Archives: NGHI THỨC TỤNG NIỆM

Nghi Thức Tụng Niệm GĐPT

Ban tu thư GĐPT Phổ Đà (Miền Quảng Đức) xin giới thiểu bản “Nghi Thức Tụng Niệm GDPT” mà đơn vị đã cặp nhật.   Trong sách này sẽ có những phần cải tiến như sau: Các lời kinh và lời phát nguyện hai thứ tiếng (Việt-Anh) để tiện cho các em tìm hiểu/tham khảo Hướng dẫn cách làm… Continue reading »