Trại Họp Bạn Toàn Quốc 2015

ĐỀ ÁN

NGÀNH THANH, THIẾU VÀ HUYNH-TRƯỞNG

GIA-ĐÌNH PHẬT-TỬ VIỆT-NAM TẠI HOA-KỲ

MỤC ĐÍCH

  • Tạo cơ hội gặp gỡ kết thân cho các đoàn sinh ngành thanh, thiếu và huynh trưởng từ khắp nơi trên Hoa Kỳ
  • Nâng cao tinh thần Dũng-Hạnh của đoàn viên GĐPT trong công cuộc hình thành và phát triển tổ chức tại Hoa Kỳ

NỘI DUNG:  

DŨNG HẠNH TRONG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

 

LỊCH SỬ:

  • Sau 1975 -bắt đầu lập đơn vị rải rác tại Hoa Kỳ
  • Lập  các BHD Miền
  • 1983 -Lập Ban Điều Hợp Trung Ương à trở thành Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tại Hoa Kỳ
  • Tinh Thần Dũng – Hạnh  trong gần 40 năm xây dựng, kiện toàn và phát triển tại Hoa Kỳ

THỜI GIAN:

Từ 12:00 PM Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Đến 12:00 PM Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

ĐỊA ĐIỂM:

CAMP MANITOWA

 12770 N Benton Rd

Benton, IL 62812

(90 miles từ phi trường St. Louis, Missouri)

 

Tên Trại

HOA-LAM

Tiếng reo: 

TIẾN

Thi Đua Sáng Tác (xin nhấn vào link sau đây)

Camp song, logo and T-shirt design (link) 

Các văn thư :

* Cẩm Nang Trại Họp Bạn Hoa LamNew 7/17/2015

* Chương Trình Trại Họp Bạn Hoa LamNew 6/30/2015

* Hành Trang Trại Họp Bạn Hoa LamNew 6/30/2015 

* Đặt mua bình nước (Order the Personalize Contigo water bottle)

* Trại Ca Hoa Lam Chính Thức:  nhạc có nốt và lời,  nhạc karaoke để tập hát 

* Anh chị có thể vào coi Webcam của Trại Hoa Lam tại đây  ( http://camp.gdptvn-hoaky.com )

7/17/2015: Đã hết hạn ghi danh tham dự trại Hoa Lam

Để ghi danh tham dự trại Họp Bạn, xin Quý anh chị huynh-trưởng và đoàn sinh điền vào mẫu đơn sau đây:

 https://docs.google.com/forms/d/1wLMsm6C0hPcII3tgmQ1qA4GH9GjlKNt5JU53OFoGdYA/viewform

 Quý anh chị cũng có thể tải về (download) các mẫu đơn tại đây: 

* Thông Tư Trại Họp Bạn – BHD Trung Ương GĐPTVN tại Hoa-Kỳ

* Đơn Xin Tham Dự Trại (Word & pdf files)

* Thông tin Thi Đua sáng tác (TraiHopBan2015_Contest.pdf)

* Hoa Lam Poster ( TraiHoaLamPoster_RevA.pdf )  

 

Một số hình ảnh tại CAMP MANITOWA :

Phong Hop Nha Bep Phong An Lon
 Phong Sinh Hoat  Leu Tron  Leu Tron 2
 water game  Kayak  Wall
Rope Tran Do Lua Trai
Harry