Kết Khóa Trại Vạn Hạnh 1 và Bậc Lực

Thời gian: 9:00 giờ sang thứ Sáu ngày 23/3/2018 đến 2:00 chiều Chủ Nhật ngày 25/3/2018

Địa điểm: Chùa Phổ Từ
17327 Meekland Ave., Hayward, CA 94541 * (510) 481-1577