Hội Thảo Huynh Trưởng 2017

Thời gian: 12:00 trưa thứ Sáu ngày 29/9/2017 đến 2:00 chiều Chủ Nhật ngày 01/10/2017

Địa điểm: Trung Tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức
1838 W. Baseline St., San Bernardino, CA 92411 * (909) 381-1660