A Dục

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP 1 – A DỤC

I. HÀM THỤ
 A. PHẬT PHÁP (Dharma Teaching)
1. Kinh Diệt Trừ Phiền Giận Việt Anh
2. Lý Tưởng và Sứ Mệnh của Người Huynh Trưởng Việt Anh
B. TINH THẦN (Spiritualism)
3. A Dục Vương với tinh thần chuyển biến nội tâm và hộ trì chánh pháp Việt Anh
4. Ý Nghĩa Tên Trại A Dục Việt Anh
5. Đức Tin của Người Huynh Trưởng Việt Anh
6. Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng Việt Anh
C. LÃNH ĐẠO (Leadership)
7. Hiểu biết về tầm quan trọng của vấn đề Huấn Luyện Huynh Trưởng trong Gia Đình Phật Tử Việt Anh
8. Tư Cách và Nhiệm Vụ của Ðoàn Trưởng Việt Anh
9. Quản Trị và Hành Chánh của Ðoàn Việt Anh
10. Phương Thức Hàng Ðội Chúng Tự Trị Việt Anh
11. Hiểu biết về việc huấn luyện Đội Chúng Trưởng – Chăn Đàn Việt Anh
12. Hiểu biết về Thi Vượt Bậc trong Đoàn Việt Anh
13. Cách soạn và hướng dẫn một bài học cho Đoàn Sinh Việt Anh
14. Phương Pháp Giáo Dục trong GĐPT Việt Anh
15. Tâm Lý Đoàn Sinh và Vấn Đề Kỷ Luật trong GĐPT Việt Anh
D. TỰ HỌC (Self-study Lessons)
16. Tám Chánh Ðạo Việt Anh
17. Sứ Mệnh của Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ Việt Anh
18. Tinh Thần Trại A Dục Việt Anh
19. Thái Độ Tích Cực trong Suy Nghĩ và Hành Động – Positive Thinking and Attitude Việt Anh
20. Vạch chương trình tu học và sinh hoạt Đoàn – Hoạt động của Đoàn (Kế hoạch – Thực hiện) Việt Anh
21. Phương Thức Họp Ðoàn Ngành Oanh Việt Anh
22. Ý nghĩa việc chia Ngành, Tâm Lý và Vận Dụng Tâm Lý Đoàn Sinh Việt Anh
23. Tìm hiểu sự xung khắc và phương pháp hóa giải – Conflict Resolution Việt Anh
24. Sự Hình Thành và Phát Triển tiếng Việt & Phương Pháp Dạy Vần Việt Ngữ Việt Anh
E. TU TẬP (Practice)
25. Bát/Bán Quan Trai ở Chùa hoặc Ngày Quán Niệm của GĐPT địa phương hoặc Khóa Tu do Miền tổ chức Việt Anh
II. TRẠI THỰC HÀNH
1. Ứng Dụng Bát Chánh Đạo vào Sinh Hoạt Ðoàn Việt Anh
2. Tứ Nhiếp Pháp với Đoàn Trưởng Việt Anh
3. Hướng đi của người Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ.
Dựa theo:
 • Sứ Mệnh của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
 • Lý Tưởng và Sứ Mệnh của Huynh Trưởng
 • Việt Anh
  4. Người Lãnh Đạo (The Successful Leader)
  Dựa theo:
 • Tinh Thần và Ý Nghĩa Trại A Dục
 • Tư Cách và Nhiệm Vụ của Đoàn Trưởng
 • Việt Anh
  5. Đức Tin của Người Huynh Trưởng – Quân Bình Đời Sống của Người Huynh Trưởng Việt Anh
  6. Quản Trị và Hành Chánh của Ðoàn Việt Anh
  7. Nghệ Thuật Cầm Đoàn
  Dựa theo:
 • Hoạt Động của Đoàn
 • Phương thức Hàng Đội Tự Trị
 • Phương thức Họp Đoàn Ngành Oanh
 • Việt Anh
  8. Ý nghĩa việc chia Ngành
  Dựa theo:
 • Ý nghĩa việc chia Ngành, Tâm Lý và Vận Dụng Tâm Lý Đoàn Sinh
 • Tâm Lý Đoàn Sinh và Vấn Đề Kỷ Luật trong GĐPT
 • Việt Anh
  9. Hóa giải xung khắc – Conflict Resolution. (Giải Quyết Khó Khăn Trong Đoàn – Problem Solving Made Easy) Việt Anh
  III. WORKSHOPS
  3 workshops về chuyên môn, hoặc thực hành do mỗi Miền tự chọn để thích hợp với nhu cầu của Miền)
  1. Workshop #1    
  2. Workshop #2    
  3. Workshop #3