Thông Tư

Ngày Nội Dung Số Thông Tư
6/4/2017 Tổ chức chương trình tu học trường kỳ huynh trưởng Bậc Định 10023/HDTƯ/TB
3/4/2017 Khóa Hội Thảo Huynh Trưởng 10022/HDTƯ/TB
22/1/2017 Lễ Tưởng Niệm Đại Đức Thích Phổ Hòa 10018/HDTƯ/TB
27/12/2016 Hướng dẫn thực thi Quyết Định 554/HDTƯ/QĐ 10014/HDTƯ/TB