Phân Ưu

Ngày Nội Dung Số Văn Thư
2/3/2017 Phân Ưu – Gia Đình Huynh Trưởng Nguyên Dũng – Lê Đình Du 10021/HDTU/TB
16/1/2017 Phân Ưu – Gia Đình Huynh Trưởng Thiện Hải – Đoàn Mãn 10019/HDTU/TB
14/1/2017 Phân Ưu – Thượng Tọa Thích Giác Minh 10017/HDTU/TB
11/1/2017 Phân Ưu – Gia Đình Huynh Trưởng Tâm Nghĩa – Lê Viết Đắc 10016/HDTU/TB
21/12/2016 Phân Ưu – Gia Đình Huynh Trưởng Tâm Đẳng – Phạm Văn Bình 10012/HDTU/PTB.TT-XH