Nhạc Điển -Tập V

Kính thưa Quý ACE Lam-viên,

Trước hết, ĐVMN xin cáo lỗi vì đã im lặng trong một thời-gian . Nguyên-nhân chính là vì có vài trục-trặc kỹ-thuật cần điều-chỉnh cho thích-hợp với sự thay đổi nhu-liệu điện-toán gần đây của Trang Nhà . Đến nay, với sự trợ giúp tận tình của HTr Tắc-Dũng ( Ủy-viên Chuyên-Năng ) , việc điều-chỉnh đã được hoàn tất, nhờ đó DĐVMN lại được tung cánh bay lên , tiếp tục với công việc thâu thập thêm các bài hát sinh-hoạt cho bộ NHẠC-ĐIỂN GĐPTVN . 

Như đã thưa trước đây, tính đến cuối năm 2012, NHẠC-ĐIỂN GĐPTVN đã kết-nạp được 400 bài hát trên Trang Nhà điện-toán, và 4 tập nhu-liệu cứng được giữ làm tài-liệu tại Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Trung-Ương . Công-tác này được tiếp nối và dự trù sẽ đưa thêm  100 bài hát nữa vào Trang  Nhà , đồng thời cũng thực-hiện Tập thứ V của bộ Nhạc-điển với cùng số lượng 100 bài hát đó . Bắt đầu từ nay, Quý ACE sẽ lần-lượt tìm thấy các bài hát này trên diễn-đàn VMN của chúng ta .

Thân ái kính chào Quý ACE .

DIỄN-ĐÀN VMN 

*************************************************************************************************

CÁC BÀI HÁT ĐƯỢC GHI VÀO NHẠC-ĐIỂN KỲ NÀY ( Kỳ W51 )

Ghi chú : Các bài hát này chưa được cập-nhật vào danh-sách MỤC-LỤC-NHẠC

*************************************************************************************************

Bài số 0401   Lạy Phật Con Xin Sám-Hối       Phạm-Mạnh-Cương     

                                                                    ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ,  PD  )

Bài số 0402   Lạy Phật Con Trở Về               Như-Vinh & Nguyên-Từ

                                                                    ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0403   Bài Ca Vạn-Hạnh                     Đức-Quảng

                                                                    ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0404   Vạn-Hạnh Lược-Sử Ca             Thiện-Hiền Dương Xuân Nhơn

                                                                     ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ,     PD  )

Bài số 0405   Anoma-Nilien Camp Song        Dân ca Hoa-kỳ – Lời Nguyên-Túc Nguyễn Sung

                                                                     ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )   ,   PD

Bài số 0406   Tuyet-Son Go Marching           Dân ca Hoa-kỳ – Lời Nguyên-Túc Nguyễn Sung

                                                                     ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0407   Vạn-Hạnh Ca                             Thị-Trường Trần Văn Trúc

                                                                      ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0408   Chủ Nhật Ngày Vui .                 Nhạc Võ Tá Hân – Thơ Tuệ-Kiên

                                                                     ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0409   Con Đường Nở Hoa .               Nhạc Võ-Tá-Hân – Thơ Tuệ-Kiên

                                                                     ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0410   Phù-Đổng Trại Ca                     Thiện-Hiền Dương-Xuân-Nhơn

                                                                      ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )   

 


Kính thưa Quý ACE Lam-viên,

Tiếp tục công-trình sưu tầm các bài nhạc sinh-hoạt của GĐPTVN, để đưa vào Tập V của bộ Nhạc-Điển ,   trong kỳ này chúng tôi xin hân-hoan giới-thiệu đến Quý Anh Chị một nhạc-phẩm mới – bài hát ” THƯƠNG MẤY CHO VỪA ” – do huynh-trưởng  Quảng-Hương thuộc GĐPT Phổ-Hiền , Miền Tịnh-Khiết gởi tặng . Bài hát này đã được tác-giả trình-diễn rất thu hút trong đêm văn-nghệ Đại-Hội X Miền Tịnh-Khiết tại Chùa Linh-Quang, Lincoln, Nebraska , ngày 31 tháng 8, năm 2013 . Ngoài ra, chúng tôi cũng xin có lời cảm ơn huynh-trưởng Như-Thông Phan-Duy-Thanh đã có nhã-ý gởi đến tập tài-liệu LAM HIỀN rất cũ kỹ của GĐPT QUINHON , trong đó gồm khá nhiều bài hát sinh-hoạt xưa, nhiều năm lưu dụng tại quốc-nội . 

Sau đây là 10 bài hát được chọn ghi vào NHẠC-ĐIỂN cho đợt sưu tầm này .

************************************************************************************************ 

CÁC BÀI HÁT ĐƯỢC GHI VÀO NHẠC-ĐIỂN KỲ NÀY ( Kỳ W52 )

Ghi chú : Các bài hát này chưa được cập-nhật vào danh-sách MỤC-LỤC-NHẠC 

*************************************************************************************************

Bài số 0411  Thương Mấy Cho Vừa             Nhạc Quảng-Thanh , Lời  Quảng-Hương     

                                                                    ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0412   Đêm Thành Đạo                      Sưu tầm                

                                                                    ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0413   Nguyện Cầu                             Phạm-Mạnh-Cương 

                                                                    ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0414   Tưởng-Niệm Yến-Phi               Hằng-Vang

                                                                     ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0415    Chùa Làng Tôi                         Hữu-Nghĩa  –   Nguyễn-Đạm          

                                                                     Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0416   Em Đến Chùa  (2)                         Anh-Lạc 

                                                                     Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0417   Đoàn Ta Đi Lên                           Việt-Tịnh   

                                                                      Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0418   Bài Ca Trại                                 Sưu tầm 

                                                                     Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0419   Ca Lên Đường                 Lê-Cao-Phan                                                              

                                                                                        Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0420   Sáng Sớm Tinh Sương              Sưu tầm

                                                                      ( Ký-âm,   Lời ca  MP3  )    

************************************************************************************************

 Kính thưa Quý ACE Lam-viên,

Cho đến nay, bộ NHẠC-ĐIỂN của chúng ta đã đạt được một số lượng khá đáng kể các bài hát sinh-hoạt của tổ-chức . Điều này có thể giúp  quý Anh Chị “huynh-trưởng cầm còi” phong-phú-hoá các bài ca trong các buổi sinh-hoạt đơn-vị của mình . Lẽ tất nhiên ai cũng biết rằng, việc nhai đi nhai lại một bài hát cũ là một điều rất nhàm chán, và làm mất đi cái sinh-khí của buổi họp mặt , nhất là đối với tuổi trẻ . Vì vậy, chúng tôi xin đề-nghị với quý Anh Chị hãy gắng dạy cho các em biết nhiều bài hát và trước mỗi buổi họp nên chuẫn bị một số tên bài hát nằm lòng để khêu nhắc các em , tránh cho các em hát lui hát tới một bài .

Chúng tôi cũng hiểu rõ, tất cả các bài hát trong NHẠC-ĐIỂN không phải bài nào cũng dễ dạy cho các em hát , nhất là đối với các đoàn-sinh ở hải-ngoại . Do đó, công việc dạy hát đòi hỏi ở quý Anh Chị phải tốn nhiều nỗ-lực hơn . Trước hết quý Anh Chị phải chọn bài cho đúng với trình-độ việt-ngữ của các em, sau đó còn cần phải giải-thích – hầu hết là qua ngoại-ngữ – để các em hiểu lời ca  và hy-vọng đem lại hứng-thú khi hát . Phần đông, vì các em không hiểu lời ca, nên không mấy thích hát . Ngược lại, nếu em nào chịu khó học hát các bài hát lời Việt, thì em đó sẽ có khả-năng tiến-bộ nhiều hơn trong lãnh-vực học việt-ngữ .

Chúng tôi đang nuôi mộng chuyển ngữ một số bài hát sinh-hoạt ngắn từ tiếng Việt sang anh-ngữ . Công việc đã bắt đầu, nhưng còn rất phôi-thai, và rất mong có sự góp tay từ quý Anh Chị Em bốn phương . Vài bài hát sinh-hoạt sau đây đã được chuyển qua lời anh-ngữ , như bài Sen Trắng-WHITE LOTUS ( do HTr. Quảng-Tịnh ), Bài Trại Ca Anoma-Nilien – ANOMA-NILIEN CAMP SONG, Tuyết-Sơn Hành-Khúc – TUYETSON GO MARCHING ( do HTr.Nguyên-Túc ) , bài Chuyền Tình Thương-LOVE SPREADING và gần đây nhất là bài Chim Bốn Phương – FOUR-SKY BIRDS . Xin ghi lại bài sau cùng này để quý Anh Chị cùng xem và góp ý .

                       CHIM BỐN PHƯƠNG                                                                FOUR-SKY BIRDS

            Chúng ta là chim bốn phương bay về đây                               We are the birds, unite  from four skies,

            Về đây chúng ta sống trong  “: Đạo Thiêng ”                           Here where we all, live in  ” Noble Way “.

            Chúng ta là hương gió mang đi ngàn phương ,                      We are the scent, spreads out in the wind

            Nguyện đem gieo rắc khắp nơi  ” Ánh Vàng ” .                       Bring the  ” Gold Light ” over mankind .

 

Kính chúc Quý ACE vui mạnh .

DIỄN-ĐÀN VMN

****************************************************************************************************************************************************** 

CÁC BÀI HÁT ĐƯỢC GHI VÀO NHẠC-ĐIỂN KỲ NÀY ( Kỳ W53)

Ghi chú : Các bài hát này chưa được cập-nhật vào danh-sách MỤC-LỤC-NHẠC 

*************************************************************************************************************************************************************************************

 

Bài số 0421   Về Thăm Quê-Hương Tôi           NHƯ-VINH     

                                                       ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )  

Bài số 0422    Hồ Sen                                           Sưu tầm                

                                                        ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0423    Dệt Màu Hồng                         THIỀN-PHONG 

                                                         ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )  

Bài số 0424     Chào Mừng Đại-Hội  Huynh-Trưởng GĐPTVN     

                                                           NGUYÊN-TỪ & NHƯ-VINH  

                                                          ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0425      Đón Gió Thiền     NGUYỄN HUYỀN-VŨ         

                                                          Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0426       Vui Sống Lục-Hoà                     HẰNG-VANG

                                                           Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0427       Hai Chú Gà Con                      LÊ-CAO-PHAN

                                                           Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0428          Vũ Khúc Đón Xuân             LÊ-CAO-PHAN

                                                            Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0429         Tuổi Hoa                    TRẦN-NHẬT-THÀNH                                                        

                                                            ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )  

Bài số 0430            Đi Theo Ánh Đạo                     TÂM-TÍN

                                                             ( Ký-Âm  ,   Lời Ca ,  MP3  )

Bài số 0431       Bài Ca Trại Họp Bạn  MINH-KHÁNH Ng-K-Thành

                                                            (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ) 

Bài số 432     Sinh Hoạt Vui         MINH-KHÁNH Ng-K-Thành

                                                               (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   )

Bài số 433    Mừng Đôi Tân Hôn    MINH-KHÁNH Ng-K-Thành

                                                               (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   )

Bài số  434            Mừng Chu Niên 20   Đoàn Cựu Huynh-Trưởng SJ        

                                                                                   MINH-KHÁNH Ng-K-Thành

                                                              (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   )

 ******************************************************************************

Kính thưa Quý ACE Lam-viên,

Trong lần ra mắt này, Diễn-Đàn VMN xin hân-hoan giới-thiệu cùng Quý ACE một số nhạc-phẩm sinh-hoạt mới do HTr. Minh-Khánh Nguyễn-Kim-Thành soạn. Tất cả đều là những bài hát ngắn, dễ hiểu, dễ nhớ, và dễ hát, đúng  theo tiêu-chuẩn  đề xướng ,dành cho các em Oanh-Vũ của chúng ta tại môi-trường hải-ngoại này. Thêm vào đó, tinh-thần của các bài hát được đề cao qua những nét sống dân-tộc, sẽ giúp ích rất nhiều cho các em trẻ trong chiều hướng học hỏi về cội nguồn của mình .

Ngoài các bài hát sinh-hoạt Oanh-Vũ nêu trên, chúng tôi cũng đã trân trọng đón nhận ba nhạc-phẩm liên-hệ đến Cố HTr. Nguyên-Phương Hoàng-Trọng-Cang . Bài thứ nhất là bài ” Bốn Phương Chim Về ” do HTr. Đức-Quảng sáng-tác, để tưởng-niệm một người Anh – thuần-tuý xuất thân từ mảnh đất Vườn Lam,  tiên-phong trong việc sáng-tác các bài hát sinh-hoạt có giá-trị và”để đời ” cho Tổ-chức . Theo sự suy-đoán của chúng tôi, bài ” Bốn Phương Chim Về ” có thể đã được viết ra từ năm 2006 (?), khi anh Nguyên-Phương còn ở trong trạng-thái hôn-mê, và hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Anh ấy đã ra đi từ lúc ấy .(Nếu sự suy-đoán này không đúng với sự thật, rất mong tác-giả đính-chính ) . Bài thứ hai là bài ” Niềm vui Người Huynh-Trưởng “, một di bút phổ nhạc của Anh Nguyên-Phương qua dòng thơ của HTr. Thiện-Hà Võ-Thanh-Hải thuộc Miền Thiện-Hoa . Sau cùng là bài ” Dâng Lên Mẹ Hiền ” , một bài nhạc có tiếng nói rất hồn-nhiên và đầy tình-cảm mà Anh Nguyên-Phương đã dựng lên cho các em hát múa vào các dịp Lễ Vu-Lan .  

Sau hết, Diễn-Đàn VMN đã gặp thêm duyên may trong lần sưu tầm nhạc cũ này, là tìm thấy một di sản văn-nghệ của Cố HTr. Tâm-Hoà Ngô-Mạnh-Thu , nguyên cựu Uỷ-viên VMN Trung-Ương GĐPTVN tại Hoa-Kỳ, nhiệm-kỳ V (1996-2000), từ-trần ngày 17 tháng 8 năm 2004 tại California, Hoa-Kỳ . Đó là nhạc-phẩm ” Cơn Gió Bồi Hồi ” , phổ thơ ” Má Ngủ Ngon Không ? ” của Nguyễn-Ngọc-Thạch .

Chúng tôi được biết Cố HTr. Tâm-Hoà Ngô-Mạnh-Thu là một nhạc-sĩ tốt-nghiệp Trường Quốc-Gia Âm-Nhạc Việt-Nam, có nhiều thành-tích sinh-hoạt nghệ-thuật đời và đạo , trong đó cũng có một số ca khúc sinh-hoạt Gia-Đình Phật-Tử . Chúng tôi sẽ tiếp-tục truy tầm các ca khúc này và đưa vào Nhạc-Điển GĐPT, để ghi dấu các công-trình đóng góp của Anh .  

Kính chúc Quý ACE thân tâm thường an lành để dìu dắt đàn em chúng ta vui tiến trên con đường HOA SEN TRẮNG !

DIỄN-ĐÀN VMN

 ****************************************************************************************************************************************************** 

CÁC BÀI HÁT ĐƯỢC GHI VÀO NHẠC-ĐIỂN KỲ NÀY ( Kỳ W54)

Ghi chú : Các bài hát này chưa được cập-nhật vào danh-sách MỤC-LỤC-NHẠC 

*************************************************************************************************************************************************************************************

Bài số 0435                    Bốn Phương Chim Về                     Đức-Quảng

                                                                                                         ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0436                    Niềm Vui Người Huynh-Trưởng   THIỆN-HÀ & NGUYÊN-PHƯƠNG

                                                                                                          ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0437                  Cơn Gió Bồi Hồi                                   NGÔ-MẠNH-THU & Ng.Ngọc-Thạch                                                     

                                                                                                          ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0438                   Dâng Lên Mẹ Hiền                               NGUYÊN-PHƯƠNG Hoàng-Trọng-Cang

                                                                                                           ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0439                   Ban Kèn Hơi                                          Sưu tầm  

                                                                                                           ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )      

 Bài số 0440                   Chào Mừng                                           Sưu tầm

                                                                                                           ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )                                                                                                                                                                                                                            

Bài số 0441                   Đánh Đu                                                 MINH-KHÁNH Ng.Kim-Thành

                                                                                                           Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )

Bài số 0442                   Đèn Xanh Đèn Đỏ                                 MINH-KHÁNH Ng.Kim-Thành

                                                                                                            Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0443                   Bài Ca CON MÈO                                MINH-KHÁNH Ng.Kim-Thành                             

                                                                                                                                      ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )  

Bài số 0444                   Em Yêu …                                               MINH-KHÁNH Ng.Kim-Thành

                                                                                                           Ký-Âm  ,   Lời Ca ,  MP3    ,     PD )

Bài số 0445                   Ơn Thầy !                                                MINH-KHÁNH Ng-Kim-Thành

                                                                                                           (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3    ,  PD  ) 

Bài số  0446                   Ơn Tổ-Tiên                                            MINH-KHÁNH Ng-K-Thành 

                                                                                                           (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,    PD    )

Bài số  0447                   Ông Nội Em                                          MINH-KHÁNH Ng-K-Thành

                                                                                                          (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   )

Bài số  0448                   Công Đức Sinh Thành                     Dương-Thiệu-Tước          

                                                                                                                                       (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   )                                                                                 

Bài số  0449                   Gởi Người Áo Lam                           NGUYÊN-ĐỊNH Bữu-Ấn

                                                                                                          Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   )

Bài số  0450                   GĐPT Hành-Khúc                            TÂM-THANH Phương-Thảo 

                                                                                                          Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   )

 ******************************************************************************************************************************************************

 Kính thưa Quý ACE Lam-viên,

Xuân Giáp Ngọ đang chuyển mình ló dạng trước ngỏ . Giờ đây chắc hẳn Quý ACE cũng đang bận rộn với những chương-trình đón Xuân mới . Riêng DIỄN-ĐÀN VMN , với mọi cố gắng , chúng tôi đang lo hoàn-tất Tập V của bộ NHẠC-ĐIỂN GĐPTVN tại Hoa-Kỳ, nhằm cống hiến thêm nhiều bài nhạc sinh-hoạt mới cho  các nơi trong dịp Tết . 

Với kỳ ra mắt này, Quý Vị sẽ có thêm 25 bài hát vừa được sưu tầm cùng với một số sáng-tác mới , thích hợp cho các loại tuổi từ các em Oanh-vũ cho đến các bậc cao niên . Nhân dịp này, DIỄN-ĐÀN cũng xin hân-hoan giới-thiệu đến Quý ACE một tài hoa “văn-nghệ sáng-tác” mới : Huynh-trưởng TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành . Trong gần ba năm qua, HTr. TÂM-ĐỨC đã ẩn mình sinh-hoạt văn-nghệ tại Miền Thiện-Hoa, cùng với HTr. NGUYÊN-TÚC Nguyễn-Sung . Thỉnh-thoảng cũng có gởi nhạc sáng-tác về DIỄN-ĐÀN VMN, như bài  “Mừng Xuân Mới”  đã được ghi vào NHẠC-ĐIỂN GĐPTVN dưới số danh bộ  SDB #0111 , bài ” Ngợi Ca Đạo Vàng ” ( SDB #0306) , bài ” Lục-Hoà ”  ( SDB# 312 ) , cùng với vài bài hát mừng Phật-Đản thông dụng với phần phụ-diễn nghệ-thuật hoà-tấu đặc sắc . Gần đây, chúng tôi đã nhận được một loạt sáng-tác thiên về thiền ca rất giá-trị , chứng tỏ TÂM-ĐỨC có một tâm-hồn nghệ-sĩ đa dạng và thấm-nhuần trong tinh-thần Phật-Giáo .  Hiện TÂM-ĐỨC là một bác-sĩ y-khoa, vừa được thuyên-chuyển về phục-vụ tại Bệnh-viện Hải-Quân Hoa-kỳ ở San Diego được hai tháng .

Trân trọng kính gởi nơi đây lời chào mừng năm mới 2014 với tất cả lòng hân-hoan cầu chúc Quý ACE luôn luôn hội đủ duyên lành để cùng tiến lên trên đường đạo từ-bi và trí-tuệ .

DIỄN-ĐÀN VMN

 

****************************************************************************************************************************************************** 

CÁC BÀI HÁT ĐƯỢC GHI VÀO NHẠC-ĐIỂN KỲ NÀY ( Kỳ W55)

Ghi chú : Các bài hát này chưa được cập-nhật vào danh-sách MỤC-LỤC-NHẠC 

*************************************************************************************************************************************************************************************

Bài số 0451                   Phụng Dưỡng Ông Bà                                  MINH-KHÁNH Ng.Kim-THành

                                                                                                                     ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0452                   Vịnh Xuân                                                        Phổ Nhạc TÂM-ĐỨC Hoàng Đức Thành

                                                                                                                     ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3    ,   PD  ) 

Bài số 0453                   Trại Ca Vạn-Hạnh  (GĐPT Quốc-Nội)        NHƯ-VINH                                                  

                                                                                                                     ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3    ,   PD  ) 

Bài số 0454                   Linh-Sơn Hành-Khúc                                   MINH-MẪN

                                                                                                                    ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  ) 

Bài số 0455                   Cùng Hoa Nhất Như                                    Thơ NGUYÊN-BỈNH Hồ-Lợi , Nhạc Tạ M.Viên 

                                                                                                                    ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )      

 Bài số 0456                  Liên-Khúc Thiền Huấn Ca                          Phổ Nhạc: TÂM-ĐỨC

                                                                                                                    ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )                                                                                                                                                                                                                            

Bài số  0457                  Khuyến Thế Tiến Đạo                                 Thi-kệ : Tuệ-Trung, Phổ nhạc: Tâm-Đức

                                                                                                                   Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3    ,   PD )

Bài số  0458                  Xuân Lễ Phật                                                TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành

                                                                                                                     Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3    ,    PD ) 

Bài số  0459                  Nụ Cười Xuân                                            HOA THI                             

                                                                                                                     ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )  

Bài số  0460                  Phật-Giáo VN Hành-Khúc                           Thơ: Tuệ-Kiên , Nhạc : Võ-Tá-Hân

                                                                                                                     Ký-Âm  ,   Lời Ca ,  MP3    ,     PD )

Bài số  0461                  Người Biết Sống Một Mình                          Lời: Kinh, Phổ Nhạc :  TÂM-ĐỨC

                                                                                                                     (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3    ,  PD  ) 

Bài số  0462                  Hãy Tiến Tu Ngay Hôm Nay                        Ý : TS Ajahn Chah,  Phổ Nhạc : TÂM-ĐỨC                                                                                                                                    

                                                                                                                     (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,    PD    )

Bài số  0463                  Năm Điều Quán Tưởng                                Lời: Upajjhatthana Sutta, Nhạc : TÂM-ĐỨC

                                                                                                                     (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3    ,    PD )

Bài số  0464                  Xuân Tươi                                                     TÂM-ĐỨC Hoàng Đức Thành

                                                                                                                                                    (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3     ,    PD )                                                                                 

Bài số  0465                  Mừng Xuân                                                      NGUYÊN HƯƠNG – TÂM ĐỨC

                                                                                                                      Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,   PD  )

Bài số  0466                  Em Dùng Cơm Chánh-Niệm                       Tuệ&Kiên – Võ-Tá-Hân 

                                                                                                                      Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3    ,   PD )

Bài số  0467                  Bất Khả Phân Ly                                            Tuệ-Kiên & Võ-Tá-Hân

                                                                                                                       Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD )

Bài số  0468                  Bình Minh Bên Lều                                        Tuệ-Kiên  &  Võ-Tá-Hân                                                                                                                                  

                                                                                                                     (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD )

Bài số  0469                  Châm-Ngôn Oanh-Vũ                                   Tuệ-Kiên  &  Vũ-Tá-Hân

                                                                                                                      Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD )

Bài số  0470                  Chia Tay                                                           Tuệ-Kiên  &  Vu~-Tá-Hân                                                                                                                   

                                                                                                                      Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD  )

Bài số  0471                  Giờ Ăn Đến                                                      Tuệ-Kiên  &  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                      Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD  )

Bài số  0472                  Hoa Từ-Bi                                                         Tuệ-Kiên  &  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                      Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD  )

Bài số  0473                  Vào Chánh-Điện                                             Tuệ-Kiên  &  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                      Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD  )

Bài số  0474                  Lửa Đêm Gần Tàn                                          Tuệ-Kiên  &  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                      Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD  )

Bài số  0475                  Ta Hát Vang                                                     Tuệ-Kiên  &  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                       Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD  )

 **********************************************************************************************************

Kính thưa Quý ACE Lam-viên,

Với tất cả nổ-lực vào những ngày cuối năm 2013, chúng tôi đã thực-hiện xong tập thứ V của bộ Nhạc-Điển GĐPT của chúng ta , đúng theo dự tính . Và ngay trong giờ phút này, chúng ta đã có thể chính-xác mà nói rằng, tổ-chức chúng ta đang nắm giữ một tích-sản đáng kể, gồm trên 500 bài hát sinh-hoạt . Đây quả là một thành-tích mà chúng ta có thể tự hào.

Càng hãnh-diện hơn nữa, chúng ta đã kết nạp được tất cả các bài hát của tổ-chức GĐPT chúng ta vào một cơ-cấu điện-toán – dưới tên gọi là NHẠC-ĐIỂN GĐPT – nhờ đó mà sự phổ-biến được ” nhanh chóng “,  ” rộng-rãi ” , và ” ít tốn kém ” , hơn các hình-thức ấn-loát trước đây . Thêm vào đó, điều mà chúng ta không thể bỏ qua là tất cả các bài hát được đưa vào NHẠC-ĐIỂN đều có thể phát âm theo âm-điệu và tiết-tấu căn-bản do chính tác-giả của bài hát biên soạn . Điều này là phương-tiện hỗ-trợ sơ-khởi cho việc học hát hay dạy hát, đối với những ai cần đến .    

Cùng một lúc với việc hoàn-thành tập thứ V của bộ NHẠC-ĐIỂN này, chúng tôi cũng đã xúc-tiến việc cập-nhật các trang MUC-LỤC NHẠC , nhằm đưa 100 bài hát mà chúng tôi đã thâu nạp trong năm 2013 – nhưng chưa có dịp sắp xếp – vào các trang này .

Ngoài ra, chúng tôi cũng dự-tính bổ-túc các mục phụ-diễn ( ở các bài hát có ghi chú PD ) để phong-phú hoá lối trình bày bài hát và nhất là để giúp Quý Anh Chị thêm hứng thú trong việc dạy hát cho các em .

Kính chúc một mùa Xuân mới đầy hoan-hỷ và tinh-tấn .

DIỄN-ĐÀN VMN       

****************************************************************************************************************************************************** 

CÁC BÀI HÁT ĐƯỢC GHI VÀO NHẠC-ĐIỂN KỲ NÀY ( Kỳ W56)

Ghi chú : Các bài hát này ( W56) cùng với các bài hát khác thu thập trong năm 2013 đều sẽ được cập-nhật vào  MỤC-LỤC-NHẠC  mới nhất .

*************************************************************************************************************************************************************************************

Bài số 0476                    Đẹp Như                                                        Thơ : Tuệ-Kiên  ,  Nhạc  :  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                   ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3   ,   PD  ) 

Bài số 0477                    Hát Mừng Đoàn Ta                                     Thơ :  Tuệ-Kiên  ,  Nhạc  :  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                   ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3    ,   PD  )

Bài số 0478                    Lên Chùa                                                         

                                                                                                                  Thơ :  Tuệ-Kiên  ,  Nhạc  :  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                   ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3    ,   PD  )                                                                                               

Bài số 0479                    Thiền Tập                                                      Thơ :  Tuệ-Kiên  ,  Nhạc  :  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                   (  Ký-Âm    ,    Lời Ca     ,    MP3    ,    PD   )

Bài số 0480                    Tiếng Chuông Từ-Bi                                 Uy-Thi-Ca 

                                                                                                                   ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )      

 Bài số 0481                    Sen Trắng Thơm Đời                               Thơ  :   Tuệ-Kiên   ,  Nhạc  :   Võ-Tá-Hân

                                                                                                                   ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3   ,    PD  )                                               

Bài số  0482                     Tặng Một Bài Thơ                                    Thơ  :   Tuệ-Kiên  ,    Nhạc  :  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                                                  ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3    ,   PD )

Bài số  0483                    Em Mong Mùa Sen Nở                             Hằng-Vang

                                                                                                                  Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3    ,    PD ) 

Bài số  0484                    Xuân Về Chốn Cũ                                   Thơ  :  Kiến-Huệ  ,    Nhạc  :  Trực-Tâm                       

                                                                                                                                             ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3  )  

Bài số  0485                    Mừng Đạo Viên Thành                              Ý thơ :  Hồng-Khương , Nhạc và Lời : Lê-Cao-Phan

                                                                                                                   (  Ký-Âm1 ,    Ký-Âm2  ,   Lời Ca  ,    MP3    ,   PD  )

Bài số  0486                    Quay Về Bờ Giác                                        Phan Phan Nguyễn và Thanh-Hoài

                                                                                                                   (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3    ,  PD  ) 

Bài số  0487                    Xuân Từ-Bi                                                  Nguyễn Hiền                                                                                                                                   

                                                                                                                   (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,    PD    )

Bài số  0488                    Chùa Tôi                                                      Chúc-Linh

                                                                                                                  (  Ký-âm1  ,  Ký-âm2  ,   Lời Ca  ,    MP3    ,    PD )

Bài số  0489                    Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng              Trường-Khánh

                                                                                                                                                (  Ký-âm1 ,  Ký-âm2 ,    Lời Ca  ,    MP3     ,    PD )                                                                                 

Bài số  0490                    Tiếng Hát Nhân Gian Tịnh-Độ              Thơ  :  Chân-Thiện  ,   Nhạc  :  Nguyễn-Hiệp  

                                                                                                                Ký-âm1 ,  Ký-âm2  ,   Lời Ca  ,    MP3   ,   PD  )

Bài số  0491                    Bát Chánh Đạo                                       Thẩm-Oánh 

                                                                                                                Ký-âm1 ,  Ký-âm2 ,    Lời Ca  ,    MP3    ,   PD )

Bài số  0492                    Yêu Mấy Sao Cho Vừa                          Uy-Thi-Ca

                                                                                                                Ký-âm1  ,   Ký-âm2  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD )

Bài số  0493                    Mẹ Hiền Về Giữa Mùa Xuân                 Hồng-Phúc & Nguyễn-Đức-Cường                                                                                                                                 

                                                                                                               (  Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD )

Bài số  0494                    Một Giấc Chiêm Bao                              Nguyễn-Tôn-Nghiêm

                                                                                                                Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD )

Bài số  0495                    Cảm-Niệm Ân-Sư                                   TÂM-ĐỨC Hoàng-Đức-Thành                                                                                                                 

                                                                                                                Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD  )

Bài số  0496                    Bây Giờ – Ở Đây                                      Thơ  :  Tuệ-Kiên  ,   Nhạc  :  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD  )

Bài số  0497                    Bước Xây Đời                                         Thơ  :  Tuệ-Kiên  ,  Nhạc  :  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD  )

Bài số  0498                    Chùa Em                                                  Thơ  :   Tuệ-Kiên  ,   Nhạc  :  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD  )

Bài số  0499                    Hoa Tâm                                                   Thơ  :   Tuệ-Kiên  ,  Nhạc  :  Võ-Tá-Hân

                                                                                                                Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD  )

Bài số  0500                    Mai Đây Thành Tài .                               Thơ  :  Tuệ-Kiên   ,  Nhạc  :   Võ-Tá-Hân

                                                                                                                Ký-âm  ,    Lời Ca  ,    MP3   ,     PD  )

 ********************************************************************************