Nhạc Điển – Tập VI

Kính thưa Quý ACE Lam-viên,

Tiếp tục công-trình kiến-tạo NHẠC-ĐIỂN GĐPT, Diễn-Đàn Văn-Mỹ-Nghệ xin hân-hạnh thông-báo khởi công ra mắt Tập VI cho năm 2014 . Cũng như các tập trước của bộ nhạc-điển, số lượng nhạc-phẩm dự trù cho Tập VI này  vẫn được ấn-định là 100 bản nhạc . Các tiết-mục trình bày và phương-thức khai-thác vẫn theo lề lối cũ .

Trong kỳ ra mắt đợt đầu tiên của Tập VI,  Diễn-Đàn đã nhận được một số sáng-tác thuộc thể loại trình-diễn , như bài Vạn-Hạnh Thương Ca của HTr. Quảng-Hương  ( ghi lại cảm-niệm về Ngày Khai Khoá Trại Vạn-Hạnh I của GĐPTVN-Hoa Kỳ ) , cùng các bài hát phổ-nhạc của HTr. Tâm-Đức Hoàng-Đức-Thành , qua các thơ cú giá-trị lưu truyền từ các bậc Thiền-sư lỗi-lạc .  Đặc biệt HTr. Tâm-Đức còn góp thêm phần phụ-diễn nghệ-thuật của từng bài hát, đem lại sự hấp-dẫn cho người thưởng-thức . Mong rằng các tác-phẩm này sẽ là những món quà dành riêng cho hàng huynh-trưởng trung và cao-niên của chúng ta . 

Kính chúc một mùa Phật-Đản đầy hoan-hỷ và tinh-tấn .

DIỄN-ĐÀN VMN

***************************************************************************************************************************************************

CÁC BÀI HÁT GHI VÀO NHẠC-ĐIỂN KỲ NÀY ( Kỳ W60 , Tập VI(1) )  được liệt-kê dưới đây , và đã được cập-nhật vào bảng MỤC-LỤC NHẠC :

*************************************************************************************************************************************************************************************

Bài số 0501 :   Buông Xả   , Lời : Pháp cú 3-5 , Phẩm Song Yếu, Phổ Nhạc  :  Tâm-Đức Hoàng-Đức-Thành  (  Ký-âm   ,   Lời ca   ,   MP3   ,  PD  ) 

Bài số 0502 :  Vạn-Hạnh Thương Ca  ,   Nhạc và Lời : Quảng-Hương (  Ký-âm      ,    Lời ca       ,  MP3   )                                            

Bài số 0503:  Sơ Tổ Trúc-Lâm,  Thơ :  Tuệ-Kiên    Nhạc  :  Tâm-Đức Hoàng-Đức-Thành   ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3    ,   PD  )  

 Bài số 0504 : Mộng    ,  Thi-kệ  :  Thiền-sư  Thích-Thanh-Từ , Phổ-nhạc  :   Tâm-Đức Hoàng-Đức-Thành  (  Ký-Âm  ,  Lời Ca  ,  MP3   ,  PD   )  

 Bài số 0505 :  Cuộc Đời Qua Mắt Tôi  ,    Thi-kệ  :   Thiền-sư Thích-Thanh-Từ      ,      Phổ nhạc  :  Tâm-Đức Hoàng-Đức-Thành     (  Ký-âm   ,   Lời ca    ,    MP3    ,   PD  )  

 Bài số  0506  : Sống Trọn Đời Lam  ,   Tâm Ý  :    Nguyễn-Khắc-Từ        Nhạc và Lời    :   Đức-Quảng     ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3   )  

 Bài số  0507   :            Chân Dung Người Áo Lam                            Nhạc và Lời  :    Đức-Quảng       ( Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3     )

Bài số  0508  :          Anh Nếu Biết        ,                                                          Thi-kệ   :   Thiền-sư  Thích-Thanh-Từ   Nhạc     :   Tâm-Đức Hoàng-Đức-Thành Ký-âm  ,   Lời Ca   ,   MP3    ,    PD )