KỊCH-ĐIỂN

Kính thưa Quý ACE Lam-viên,

Trong ba năm qua, DIỄN-ĐÀN VMN đã cố gắng thực-hiện được một công-trình điện-toán, kết nạp hầu hết các bài nhạc sinh-hoạt của GĐPT, tạo nên một bộ “NHẠC-ĐIỂN sống” trên mạng điện-toán rất tiện dụng cho bất cứ ai khi cần đến . Bộ NHẠC-ĐIỂN này còn nói lên sự có mặt của một tài-sản văn-nghệ đặc-thù của tổ-chức qua thời-gian và không-gian, gói ghém trọn vẹn chân tình cùng hình ảnh sinh-hoạt của những thành-phần thanh-thiếu-oanh con Phật . Mặc dầu, bộ NHẠC-ĐIỂN đã thành hình, công-tác cập nhật và cải tiến vẫn phải tiếp tục, nhằm duy trì phẩm-chất cùng hiện-đại-hoá công-trình theo nhịp-độ thăng tiến của ngành điện-toán . Tuy nhiên, cường-độ đóng góp nhân-lực trong giai-đoạn này có phần thư thả hơn . Do đó, chúng tôi đã có thể nghĩ đến việc thiết-lập một công-trình văn-nghệ thiết-yếu khác cho nhu-cầu sinh-hoạt của tổ-chức hiện nay, nhất là tại hải-ngoại này, đó là việc thiết-lập bộ KỊCH-ĐIỂN GĐPT mà chúng tôi đã từng đề-cập trước đây .  

Nói đến lảnh-vực kịch, có một số ACE không mấy tin tưởng vào sự thành-công . Tuy nhiên, đứng trước sự nghèo nàn của bộ môn kịch  hiện nay, chúng tôi xét cần phải làm một cái gì để giúp cho bộ môn này được phấn chấn hơn lên . Đã từ lâu, sân khấu văn-nghệ của chúng ta hầu như không còn thấy hình bóng một vở kịch nào . Những đêm lửa trại, rất hiếm-hoi xuất hiện những vở hài vui có ý-nghĩa và có giá-trị giáo-dục . Sự kiện này , chúng ta ai cũng biết có nhiều nguyên-nhân, trong đó điều cốt lõi là không ai rảnh để viết ra các kịch bản để dành sẳn, tạo nên một kho tài-liệu hữu-ích cho các đàn em chúng ta theo đó mà khai-thác và sử-dụng.

Bước đầu tiên để kiến-tạo bộ KỊCH-ĐIỂN là thâu nạp các kịch bản đã có sẳn . Chúng tôi đã mở sẳn trang MỤC-LỤC KỊCH trên Trang Nhà Trung-Ương này và mong ước Quý ACE bốn phương , nếu ai đã có sẳn các kịch bản thì xin gởi về cho chúng tôi qua địa-chỉ điện-thư   thienhien.dxn@gmail.com   hay qua địa-chỉ bưu-điện  11327 Carriage Lake Dr. , Houston Texas 77065 , chúng tôi sẽ cho đăng vào MỤC-LỤC KỊCH nêu trên . ( Xin mở trang Mục-Lục Kịch nằm dưới tiêu-đề VĂN-MỸ-NGHỆ để xem chi-tiết )

Trong phạm-vi sinh-hoạt của tổ-chức chúng ta, các kịch bản được xếp thành hai thể loại : kịch sân khấu (KSK) và kịch lửa trại (KLT).  Nếu là KSK, xin Quý Vị trình bày kịch bản theo thứ-tự Màn và Cảnh với lời đối thoại giữa các nhân-vật liên-hệ, cùng cách hoá trang đặc-biệt của các nhân-vật này ( nếu có ) .  Nếu là KLT, chỉ cần viết lời đối thoại giữa các nhân-vật và lối hoá trang đặc biệt của họ ( nếu có ) là đủ rồi . Ngoài ra, nếu Quý Vị có sáng-kiến về một nội-dung vở kịch nào đó, nhưng không có thì giờ để viết kịch bản, Quý Vị chỉ cần phát-hoạ nội-dung, gởi vê chúng tôi , nơi đây sẽ cố gắng khai-triễn và viết phần kịch bản cho Quý Vị . 

Riêng về đề-tài của các kịch bản, Quý Vị có thể viết kịch xã-hội ( hướng về giáo-dục, phong-tục, đạo-đức ), lịch-sử dân-tộc, giáo-lý nhà Phật, tiền-thân chư Phật, Tổ, v.v…  Quý Vị cũng có thể trích diễn các “lời hay, ý đẹp” của các bậc Thiền-sư hay Thánh-nhân, v.v… để làm đề-tài cho kịch bản khuyến đời.  

Kính mong Quý ACE Lam-viên hoan-hỷ tham gia đóng góp vào công trình kiến-tạo bộ KỊCH-ĐIỂN GĐPT của chúng ta .

Kính chào Tinh-Tấn .

DIỄN-ĐÀN VMN