Category Archives: Uncategorized

Tản Mạn, Chu Du Tây Bắc

Rời Liên Tỉnh Lộ Đông 20, chúng tôi gồm Thầy Từ Lực và bốn Huynh Trưởng, Tâm Nhuần-Trần Văn Nhuận, Nguyên Trí-Phạm Tịnh Thư, Thị Hưng-Đường Hào và Quang Hiền-Nguyễn Xuân Vấn, trên hai xe, nhập vào dòng thác đổ của xe cộ rộn rịp xuôi nam trưa Thứ Bảy ngày 5 tháng 8. Chúng… Continue reading »