Category Archives: TaiLieuPhatPhap

Sách Phật Pháp của các đơn vị (Dharma booklet)

Chương trình và từng bài học Phật Pháp trước đây :  Tài Liệu Phật Pháp (trước đây) Các sách Phật Pháp đang được phổ biến tại  : Đơn vị Phổ Đà thuộc BHD Miền Quảng Đức: Ngành Oanh: Mở Mắt (2015), Cánh Mềm (2015), Chân Cứng (2015), Tung Bây (2015), Bìa Mở Mắc, Bìa Cánh Mềm, Bìa Chân Cứng, Bìa Tung Bây Ngành… Continue reading »