Category Archives: TaiLieuPhatPhap

Sách Phật Pháp của các đơn vị (Dharma booklet)

Các sách Phật Pháp đang được phổ biến tại  : Đơn vị Phổ Đà thuộc BHD Miền Quảng Đức: Ngành Oanh: Mở Mắt (2015), Cánh Mềm (2015), Chân Cứng (2015), Tung Bây (2015), Bìa Mở Mắt, Bìa Cánh Mềm, Bìa Chân Cứng, Bìa Tung Bây Ngành Thiếu:  Hướng Thiện (2015),  Sơ Thiện (2015), Trung Thiện,  Chánh Thiện (2015),  Bìa Hướng Thiện,  Bìa Sơ… Continue reading »