Category Archives: TaiLieuPhatPhap

Nghi Thức Tụng Niệm GĐPT

Ban tu thư GĐPT Phổ Đà (Miền Quảng Đức) xin giới thiểu bản “Nghi Thức Tụng Niệm GDPT” mà đơn vị đã cặp nhật.   Trong sách này sẽ có những phần cải tiến như sau: Các lời kinh và lời phát nguyện hai thứ tiếng (Việt-Anh) để tiện cho các em tìm hiểu/tham khảo Hướng dẫn cách làm… Continue reading »

Sách Phật Pháp của các đơn vị (Dharma booklet)

Chương trình và từng bài học Phật Pháp trước đây :  Tài Liệu Phật Pháp (trước đây) Các sách Phật Pháp đang được phổ biến tại  : Đơn vị Phổ Đà thuộc BHD Miền Quảng Đức: Ngành Oanh: Mở Mắt (2015), Cánh Mềm (2015), Chân Cứng (2015), Tung Bây (2015), Bìa Mở Mắc, Bìa Cánh Mềm, Bìa Chân Cứng, Bìa Tung Bây Ngành… Continue reading »