Category Archives: Sinh Hoạt

Hội Thảo Huynh Trưởng 2017

Hội Thảo Huynh Trưởng 2017

Nhằm cải tiến các sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử thích ứng với bối cảnh xã mỗi ngày mỗi phát triển tại Hoa Kỳ, Khóa HỘI THẢO HUYNH TRƯỞNG sẽ được tổ chức:  Thời gian: 12:00 trưa thứ Sáu ngày 29/9/2017 đến 2:00 chiều Chủ Nhật ngày 01/10/2017  Địa điểm: Trung Tâm Huấn Luyện… Continue reading »