Category Archives: BaiViet

Lam Viên Buổi Khai Trại

Chào Huynh Trưởng Anh bạc đầu, Đồng môn Vỏ Tánh cùng nhau mấy mùa. Huynh Trưởng Thạch Hải quân xưa, Không ngờ gặp lại vẫn chưa muộn màng. Chị Trí Hải một hồng nhan, Của vùng Tây Bắc thênh thang núi đồi Chào Huynh Trưởng Lê Chí Đời, Vượt qua biên giới đơn côi một… Continue reading »