Chào Mừng …

Kính chào quý anh chị Huynh-trưởng đến thăm trang nhà của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa-Kỳ …

Trang nhà đã hoàn tất việc chuyển qua host mới. Nếu có các kết nối không hoạt động xin quý huynh-trưởng liên lạc ủy viên chuyên năng theo email: nghiale@sbcglobal.net . Xin cám ơn quý anh chị .

Welcome ! We are completely moving all the files to the new host. If you find any links that are missing or not working. Please contact the admin’s email: nghiale@sbcglobal.net . Thank you .

Bi-Trí-Dũng