Chào Mừng …

Kính chào quý anh chị Huynh-trưởng đến thăm trang nhà của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Tại Hoa-Kỳ …

Trang nhà đang trong tình trạng chuyển tiếp qua host mới nên các kết nối đang được thực hiện theo thời gian . Xin quý anh chị thông cảm . Riêng về các học viên tu học bậc Trì của Miền Tịnh Khiết , xin quý anh chị em vào kết nối:  bactri.tinhkhiet.org  để tiếp tục và làm bài cho bậc học của mình .

Welcome ! We are in the transition to a new host so all the links will be connected in time . We are sorry for any inconveniences . For the students who take the “Bac Tri” on-line courses, please go to link:    bactri.tinhkhiet.org and continue your study .

Bi-Trí-Dũng