Kết Khóa Trại Vạn Hạnh I và Bậc Lực

By   11/12/2017

Ban Hướng Dẫn Trung Ương trân trọng thông tư về việc tổ chức KẾT KHÓA TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG CẤP III VẠN HẠNH I & HOÀN TẤT BẬC LỰC:

  • Thời gian: 9:00 giờ sáng thứ Sáu ngày 23/3/2018 đến 2:00 chiều Chủ Nhật ngày 25/3/2018;
  • Địa điểm: Chùa Phổ Từ, 17327 Meekland Ave., Hayward, CA 94541;
  • Ghi Danh Tham Dự