Lễ Thọ Thập Thiện Giới

By   09/05/2017

Three burning candles (focus on front candle)

Phát nguyện thọ Thập Thiện Giới để làm nền tảng cho một cuộc sống hướng thượng lành mạnh và an vui, nâng cao phẩm hạnh đời sống, tô bồi nếp sống tâm linh vững chải của người Huynh Trưởng. Trân trọng thông báo đến quý anh chị Huynh Trưởng Lễ Thọ Thập Thiện Giới.

Thời gian: 7:00 giờ sáng thứ Bảy ngày 30/9/2017

Địa điểm: Trung Tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức
1838 W. Baseline St., San Bernardino, CA 92411 * (909) 381-1660