Lam Viên Buổi Khai Trại

By   08/09/2017

Chào Huynh Trưởng Anh bạc đầu,
Đồng môn Vỏ Tánh cùng nhau mấy mùa.
Huynh Trưởng Thạch Hải quân xưa,
Không ngờ gặp lại vẫn chưa muộn màng.
Chị Trí Hải một hồng nhan,
Của vùng Tây Bắc thênh thang núi đồi
Chào Huynh Trưởng Lê Chí Đời,
Vượt qua biên giới đơn côi một mình.
Chào anh Huynh Trưởng Quảng Bình,
Mấy năm không gặp lam tình không phai.
Kính bác Lam Nguyên một thi tài,
Ý thơ thiền vị vế vai nước nhà…
Trại Lam Viên trại lục hoà,
Tình huynh nghĩa đệ chan hoà rừng xanh!

[pdf-embedder url=”http://www.gdptvn-hoaky.com/wp-content/uploads/2017/08/Trại-Lam-Viên.pdf” title=”Trại Lam Viên”]