Hội Thảo Huynh Trưởng 2017

By   04/06/2017

Nhằm cải tiến các sinh hoạt của Gia Đình Phật Tử thích ứng với bối cảnh xã mỗi ngày mỗi phát triển tại Hoa Kỳ, Khóa HỘI THẢO HUYNH TRƯỞNG sẽ được tổ chức:

  •  Thời gian: 12:00 trưa thứ Sáu ngày 29/9/2017 đến 2:00 chiều Chủ Nhật ngày 01/10/2017
  •  Địa điểm: Trung Tâm Huấn Luyện và Tu Học Thích Quảng Đức
  • Ghi Danh Hội Thảo