Từ Việt-Anh Thông Dụng Trong GĐPTVN tại Hoa-Kỳ

By   03/25/2017

Kính thưa quý anh chị Huynh-Trưởng:

Để giúp cho việc giảng dạy và dịch thuật, một số các anh chị huynh-trưởng xin mạo muội ghi lại một số từ Việt-Anh thường dùng trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ .  Việc này là công việc dài hạn và cần sự giúp đỡ và góp ý của tất cả quý anh chị em huynh-trưởng chúng ta . Hy vọng việc này sẽ đem lại lợi lạc và thuận tiện cho quý anh chị trong việc hướng dẫn đàn em của mình .

Các từ Việt-Anh (version 3) theo format exel :  GDPT_VietEng_Dictionary_v3 . Format pdf:  GDPT_VietEng_Dictionary_v3

Xin cám ơn tất cả quý anh chị và kính chào tinh tấn

Ban Biên Tập