Nghi Thức Tụng Niệm GĐPT

By   10/22/2016

Ban tu thư GĐPT Phổ Đà (Miền Quảng Đức) xin giới thiểu bản “Nghi Thức Tụng Niệm GDPT” mà đơn vị đã cặp nhật.   Trong sách này sẽ có những phần cải tiến như sau:

  1. Các lời kinh và lời phát nguyện hai thứ tiếng (Việt-Anh) để tiện cho các em tìm hiểu/tham khảo
  2. Hướng dẫn cách làm lễ, khi nào nên quỳ hoặc đứng qua hình ảnh, thây vì ghi chú..
  3. Ngoài phần làm lễ hàng tuần,  chúng tôi cũng soạn các nghi thức phát nguyện: lên đoàn, đeo hoa sen, ra mắt tân ban HTrs, vv.
  4. Phần sau cùng là tiểu sử của đơn vị.   Khi xưa chúng ta có cuốn Gia Phổ nhưng đã lổi thời.  Chúng tôi xin mạo muội gợi ý quý đơn vị nên tự soạn cho mình những cột móc/điểm chính và đưa vào phần sau để làm lưu niệm, để không bị lãng quên.   Xin xem phần tiểu sử của Phổ Đà phía sau.

NGHI THỨC TỤNG NIỆM CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ PHỔ ĐÀ (2016) (word format)

NGHI THỨC TỤNG NIỆM CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ PHỔ ĐÀ (pdf format)

NGHI THỨC TỤNG NIỆM CỦA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ – BÌA

Chú Ý:  nếu quý vị tìm thấy lời kinh hoặc dịch thuật không đúng, xin quý vị hoan hỷ cho chúng tôi biết để điều chỉnh bản gốc cho hoàn hảo hầu tạo lợi ích chung cho tổ chức.  Quý vị có thể email qua Quảng Lâm: journaloflife@sbcglobal.net.