Con Lai (Thơ: Thích Chánh Định)

By   03/06/2016
Con là một đứa con lai
Nửa lai Đức Phật, nửa lai Ta Bà
Con là một trái me già
Nửa kia còn lại thì là chôm chôm
Cuộc đời con thích ôm đồm
28 ngày mặn, 2 hôm muối mè
Bữa thì mặc áo hoa hòe
Đến ngày vía Bụt ấp e lam hiền
Nửa mê cái cảnh chùa chiền
Nửa mê đi Shop mê tiền mê yêu
Con là thập cẩm đủ điều
Nửa thương Đức Phật, nửa thương nhiều người ta