Nghi Thức Tụng Niệm GĐPT

Ban tu thư GĐPT Phổ Đà (Miền Quảng Đức) xin giới thiểu bản “Nghi Thức Tụng Niệm GDPT” mà đơn vị đã cặp nhật.   Trong sách này sẽ có những phần cải tiến như sau: Các lời kinh và lời phát nguyện hai thứ tiếng (Việt-Anh) để tiện cho các em tìm hiểu/tham khảo Hướng dẫn cách làm… Continue reading »

Hội-Trường Lục-Hoà

Bước chân vào cửa Hội-Trường, Xin vui lòng giữ ” sáu thường” sau đây : ” Một là, Thân trú vui vầy, ” Giữ gìn sắc phục, chân tay hoà đồng . ” Hai là, Tránh mọi khẩu công, ” Lời ra tiếng lại, luôn trong ôn hoà . ” Ba là, ý nghĩ gần… Continue reading »

Con Lai (Thơ: Thích Chánh Định)

Con là một đứa con lai Nửa lai Đức Phật, nửa lai Ta Bà Con là một trái me già Nửa kia còn lại thì là chôm chôm Cuộc đời con thích ôm đồm 28 ngày mặn, 2 hôm muối mè Bữa thì mặc áo hoa hòe Đến ngày vía Bụt ấp e lam hiền… Continue reading »

Được (Thơ: Thích Chánh Định)

Sống một kiếp người bình an là ĐƯỢC Hai bánh, bốn bánh, chạy được là ĐƯỢC Tiền ít, tiền nhiều, đủ ăn là ĐƯỢC Người xấu người đẹp, dễ coi là ĐƯỢC Người già người trẻ, miễn khỏe là ĐƯỢC Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là ĐƯỢC Ông xã về trễ, miễn về là… Continue reading »

Thông Tư Liên Trại ADLU GĐPT MQĐ 2016

Kính trình BHD TƯ Thông Tư về Liên Trại Huấn Luyện ADLU 2016 của Miền Quảng Đức và kính nhờ Anh chuyển đến các Miền. 1. TÊN TRẠI: Liên Trại Huấn Luyện Sơ-Cấp Lộc-Uyển và Cấp I A-Dục 2016 Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức. 2. THỜI GIAN: Từ 1 tháng 5, 2016 đến… Continue reading »

Sách Phật Pháp của các đơn vị (Dharma booklet)

Chương trình và từng bài học Phật Pháp trước đây :  Tài Liệu Phật Pháp (trước đây) Các sách Phật Pháp đang được phổ biến tại  : Đơn vị Phổ Đà thuộc BHD Miền Quảng Đức: Ngành Oanh: Mở Mắt (2015), Cánh Mềm (2015), Chân Cứng (2015), Tung Bây (2015), Bìa Mở Mắc, Bìa Cánh Mềm, Bìa Chân Cứng, Bìa Tung Bây Ngành… Continue reading »